• การจัดสรรงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (งบค่าเสื่อม) ระดับจังหวัด ร้อยละ 20 ปีงบประมาณ 2562
  • รายละเอียดข่าวสาร :: โรงพยาบาลแม่จริมได้รับการจัดสรรงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (งบค่าเสื่อม) ระดับเขต ร้อยละ 10 และระดับจังหวัด ร้อยละ 20 ปีงบประมาณ 2562 รายการเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดไบเฟสิคแบบจอสีพร้อมภาควัดคาร์บอนไดออกไซด์และออกซิเจน จำนวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 480,000.00 บาท (สี่แสนแปดหมื่นบาทถ้วน)
  • ไฟล์แนบ ::
  • ลงวันที่ :: (25-10-2561)
  • โพสโดย :: Waraporn P.

ติดต่อเรา
โรงพยาบาลแม่จริม (Maecharim Hospital)
218 หมู่ 4 ต.หนองแดง อ.แม่จริม จ.น่าน 55170
โทรศัพท์ : 054-769036-101
ขึ้นด้านบน