MCR-WEB
  


เชิญชวน เดิน วิ่ง สำรวจเส้นทางภูบ่อว้า อ.แม่จริม

  24 มกราคม 2562 15:25    สุขภาพ    โรงพยาบาลแม่จริม    อ่าน 100


  เชิญชวน เดิน วิ่ง ภายใต้แนวคิด ทัศนียภาพ มิตรภาพ สัมพันธภาพ สุขภาพ


เครดิตภาพ:: Jira Jirayu  วัตถุประสงค์ ภายใต้แนวคิด ทัศนียภาพ มิตรภาพ สัมพันธภาพ สุขภาพ


     1.สำรวจพัฒนา "ภูบ่ว้า" ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

     2.รณรงค์สร้างเสริมสุขภาพประชาชนด้วยการออกกำลังกาย

     3.ส่งเสริมความเป็นเอกภาพของทุกภาคส่วน

  กำหนดการรับสมัคร : ตั้งแต่ 21 ม.ค. - 1 ก.พ. 62  โดยสมัครและสั่งซ์้อเสื้อได้ 3 ช่องทาง


     1.โทรสาร 054 769 043

     2. ทาง

     3. Facebook เดิน-วิ่ง สำรวจเส้นทางภูบ่อว้า


ช่องทางชำระเงิน : ผ่านทางบัญชีธนาคารออมสิน เลขที่บัญชี 020260853989 ชื่อบัญชี เดิน-วิ่ง ภูบ่อว้า อำเภอแม่จริม


กำหนดรับเสื้อ : วันที่ 11 -13 กุมภาพันธ์ 2562 ณ กลุ่มงานบริหารทั่วไป (ชั้น 2) ร.พ. แม่จริม เวลา 09.00 น. - 16.00 น.


กำหนดกิจกรรม : วัน พฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562


     เวลา : 05.00 น. - ลงทะเบียน ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอแม่จริม

     เวลา : 05.30 น. - ปล่อยตัวนักเดิน-วิ่ง (ปล่อยทีละกลุ่ม ไม่พร้อมกัน มีกิจกรรม mini running-walk rally ระหว่างเส้นทาง)


กิจกรรมบริการบนลานภูบ่ว้า


      1 . บูธจดทะเบียนสมรสคู่รัก

      2 . ซุ้มอาหารว่างและเครื่องดื่ม

      3 . ถ่ายภาพ เช็คอิน ตามอัธยาศัยติดต่อเรา

โรงพยาบาลแม่จริม (Maecharim Hospital)

218 หมู่ 4 ต.หนองแดง อ.แม่จริม จ.น่าน 55170

โทรศัพท์ : 054-769036-101

ขึ้นด้านบน