MCR-WEB
  

อัลบั้มภาพกิจกรรม

ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร โรงพยาบาลแม่จริม

เดิน วิ่ง สำรวจเส้นทางภูบ่อว้า อ.แม่จริม

บ่อว้ามินิมาราธอน

กิจกรรม 5 ส

กิจกรรม 5ส (29 สค. 61)

ติดต่อเรา
โรงพยาบาลแม่จริม (Maecharim Hospital)
218 หมู่ 4 ต.หนองแดง อ.แม่จริม จ.น่าน 55170
โทรศัพท์ : 054-769036-101
ขึ้นด้านบน