หน่วยงานมีการจัดการทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง(EB23)

ผู้นำเข้าข้อมูล Link
แผนป้องกันและปรามปรามการทุจริต ราเชนทร์ Download